Bory Tucholskie

Park Narodowy „Bory Tucholskie” założono w 1996 roku. Powierzchnia, jaką zajmuje, to obszar ponad 4600 ha. Park znajduje się na terenie województwa pomorskiego, powiatu Chojnickiego, gminy Chojnice i Brusy. Dominują tu równiny sandrowe, ukształtowane przez ostatnie zlodowacenie.

W Parku znajduje się największe skupisko wydm śródlądowych w Borach Tucholskich. W jego zachodniej części znajduje się największa i najładniejsza z wydm. Charakterystycznym elementem takiego krajobrazu są rynny polodowcowe o charakterze południkowym. Jedna z największych rynien na całym niżu to jezioro Charzykowskie, znajdujące się przy zachodniej granicy Parku. Jezioro to ma długość 18 km, a jego szerokość miejscami dochodzi do 2,5 km. Uatrakcyjnieniem krajobrazu są wytopiska powstałe w wyniku stopienia się martwego lodu. Wody powierzchniowe Parku zajmują obszar 530 ha. Na jego terenie znajduje się 21 jezior, z czego największe jezioro Ostrowite ma obszar 280 ha.

Swoisty i niepowtarzalny mikroklimat Parku tworzy idealne warunki dla rozwoju roślin. Bory Tucholskie to w przeważającej części obszary leśne. Dlatego też sprzyjające warunki glebowe i klimatyczne przyczyniły się do powstania tu siedliska roślin, które w uprzemysłowionych regionach Polski całkowicie wyginęły. We florze Parku znaleziono gatunki roślin reliktowych z okresu glacjału i pierwszych okresów polodowcowych, czyli charakterystyczne dla minionych epok klimatycznych i właściwych im formacji roślinnych. Do najstarszych reliktów flory Parku zaliczyć możemy relikty glacjalne, które obecnie charakteryzują się zasięgiem alpejsko - arktycznym i borealno - alpejskim. Takie gatunki podnoszą przyrodniczą rangę tego terenu. W Borach Tucholskich znaleźć można również gatunki o zasięgu środkowoeuropejskim i atlantyckim, w tym również rośliny występujące w jeziorach lobeliowych. O unikalności tego terenu świadczyć mogą gatunki objęte ochroną, oraz rośliny zagrożone wyginięciem.

Fauna Parku również należy do niezwykle ciekawych. Począwszy od niezwykłych gatunków ssaków, poprzez niezwykle cenne gatunki ptaków - w tym orła bielika czy zimorodka, a zakończywszy na bezkręgowcach, bez których ten ekosystem nie mógłby normalnie funkcjonować.

Bory Tucholskie znane są w Polsce z ogromnej ilości występujących w nich grzybów. Jest to największe centrum zaopatrzenia w grzyby ośrodków miejskich w Polsce i na świecie. Odbiorcami naszych grzybów są również Niemcy, Szwajcaria i Argentyna. Zbieranie grzybów w tym regionie stało się jedynym źródłem utrzymania dla setek biedniejszych rodzin. Warto mieć świadomość, że odnaleziono tu ponad 1000 gatunków tych roślin, określanych przez dawnych mieszkańców jako „dzieci nocy”. Pomimo ogromu występowania grzybów, nie wolno ich zbierać w miejscach określonych jako tereny objęte ochroną ścisłą i w ostojach zwierząt. Czy jednak warto zbierać grzyby właśnie w tym unikatowym miejscu? Stanowi on zaledwie 1% kompleksów leśnych w Polsce, grzyby można więc zbierać wszędzie indziej. Dobrze by było zachować to niezwykłe miejsce dla potomności, w jak najmniej zmienionym stanie. Grzyby mają ogromne znaczenie dla funkcjonowania drzew. Żyją one w symbiozie z korzeniami drzew i chronią je przez infekcjami bakterii chorobotwórczych. Warto o tym pamiętać zbierając grzyby i spacerując po lesie.

Pomimo powszechnej dostępności Parku dla odwiedzających, teren ten nadal nie został do końca poznany. Do dziś naukowcy i pracownicy Parku starają się poznać zasoby przyrodnicze tego terenu i prawa, które nim rządzą.