Kamienne Kręgi w Odrach

Na terenie Nadleśnictwa Czersk i Leśnictwa Odry, po prawej stronie rzeki Wdy, leży rezerwat „Kamienne Kręgi", którego obszar wynosi ok. 17 ha.

Pośród sosnowego lasu znajdują się kręgi kamienne – dziesięć jest w całości, są również takie zachowane we fragmentach. Najmniejszy z nich ma średnicę 15 m, największy – 33 metry. Na obwodnicy kręgów ustawione są kamienie, które wystają od 20 do 70 cm ponad powierzchnię ziemi. W środku kręgu znajduje się jeden, czasem dwa kamienie. Na terenie rezerwatu znajduje się około 30 kurhanów, o średnicy od 8 do 12m.

Obecność kamiennych kręgów i kurhanów od zawsze rozpala wyobraźnię i ciekawość historyków, archeologów i domorosłych badaczy. Zadają sobie oni pytania o to, jak powstały regularne układy kamieni? Kto dźwigał te głazy i jakiemu celowi miało służyć to dzieło?

Pierwsze badania były prowadzone w drugiej połowie XIX wieku, w trakcie prac zostało zniszczona część kręgów. Pomiarów topograficznych dokonano w 1915 r. Na ich podstawie wysunięto tezę, że kamienne kręgi kamienne były zegarami prehistorycznymi.

Pierwszym Polakiem - archeologiem, który zainteresował się tym trenem był prof. Józef Kostrzewski (odkrywca Biskupina). Zdaniem Kostrzewskiego, teren ten był cmentarzyskiem z I i II w n.e., zaś kręgi i kurhany – grobami. W czasie prac odnalazł w kurhanach złoty wisiorek, paciorki szklane, spinki, sprzączkę brązową, resztki tkanin, ułamki glinianych naczyń z okresu rzymskiego. Część odkryć pozwoliła postawić tezę, że w okolicy pojawił się obcy lud – co pokrywało się z innymi ustaleniami. W I w.n.e. na Pomorzu pojawili się Gotowie, którzy przybyli z Skandynawii podczas swej wędrówki nad Morze Czarne. Pozostałością po nich są groby szkieletowe.

Badania archeologiczne zostały wznowione na początku lat 60-tych. W kurhanach znaleziono kolejne groby – w sumie około 480 - a w nich liczne ozdoby. Bogactwa, odnalezione w grobach kobiecych zostały uznane za dowód wysokiej pozycji kobiety w ówczesnej społeczności. Wiek cmentarzyska ustalono na II-IV wiek n.e.

Kolejne badania przeprowadził dr Tadeusz Grabarczyk. Zdaniem tego naukowca jest to cmentarzysko Gotów, którzy osiedli w okolicy nawet na 150 lat. Czas ich pobytu na Pomorzu uczony ustalił na lata 70-200 (220) n.e

Na terenie objętym badaniami odkryto łącznie ponad 600 grobów.