Kaszuby - mapa i granice

mapa kaszubRegion Kaszub położony jest w północnej części Polski. Jego granice wyznaczono na podstawie odsetku zamieszkujących go etnicznie rdzennych Kaszubów. Ten odsetek miał stanowić 1/3 ogółu ludności etnicznej.

Według tego podziału do granic regionu zaliczamy: Gniewino, Krokowa, Czarna Woda, Dąbrówka, Łęczyca, Cewice Bytów, Lipnica, Tuchomie, Przechlewo, Karsin, Kościerzyna, Konarzyny, Brusy, Nowa Karczma, Somonino, Żukowo i Gdańsk (za wyjątkiem jego wschodniej części). Należy przy tym podkreślić, że Gdańsk jest siedzibą najważniejszych organizacji kaszubskich.

Z badań historycznych wynika że Kaszubi zasiedlali w latach 800-950 całe Pomorze od Gdańska po sam Szczecin. Od XVII wieku region ten zaczął się kurczyć, a rdzenni mieszkańcy byli wypierani z zachodnich terenów przez naród niemiecki. Obecnie granice Kaszub rozciągają się pomiędzy miastami, które wyznaczają ich zarys. I tak od wschodu jest to miasto Gdańsk i Czersk, od południa Chojnice i Człuchów, od zachodu miasta Słupsk i Ustka a od północy Bałtyk. Na wybrzeżu dzielą się na dwa regiony geograficzne: Pobrzeże Słowińskie i Wybrzeże Słowińskie, a następnie na Mierzeję Helską i Pobrzeże Kaszubskie. Warto tu również zaznaczyć, że Pobrzeże Kaszubskie poprzecinane jest Pradoliną Kaszubską i Pradoliną Łeby – Redy z Kępami: Oksywską, Pucką, Swarzewską, Ostrowską, Starzyńską i Sławoszyńską, oraz Wysoczyzną Żarnowiecką i Puszczą Darżlubską.

Wschodnią granicę Kaszub wyznaczają Zatoki: Pucka i Gdańska. Południe i centrum regionu to niezwykle malownicze i turystycznie ciekawe regiony Pojezierza Kaszubskiego. Pojezierze to nazywane jest Szwajcarią Kaszubską, a charakteryzuje się ogromną ilością jezior i wodnych oczek. Największe jeziora regionu to: Wdzydzkie, Raduńskie, Ostrzyckie, Gowidlińskie i Mausz.

Pojezierze przecinają góry Szymbardzkie z najwyższym wzniesieniem Niżu Środkowoeuropejskiego – Wieżycą (328,6 m.n.p.m). Główne miasta regionu, w który kultywuje się język kaszubski to: Wejherowo, Kartuzy, Puck, Władysławowo, Chojnice i Kościerzyna. W sprawie tego, które miasto jest stolicą Kaszub, istnieją liczne kontrowersje. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego z 1880 roku, wskazywał na Wejherowo. W chwili obecnej uważa się, iż stolicą Kaszub są Kartuzy, natomiast za perłę Kaszub uważana jest Kościerzyna.