Zamek w Bytowie

Muzeum Zachodnio-Kaszubskie, hotel, restauracja. Turnieje rycerskie, jarmarki, koncerty – zamek w Bytowie jest prawdziwym centrum życia kulturalnego.

Zamek został wybudowany przez Krzyżaków w latach 1398-1405. Na miejsce budowy zamku wybrane zostało wzgórze o licznych walorach obronnych. Zamek był siedzibą administracji zakonnej, pełnił również funkcję strażnicy granicznej. Zatrzymywali się w nim rycerze z Zachodniej Europy, podróżujący do Malborka, głównej siedziby zakonu krzyżackiego.


W czasie wojny trzynastoletniej (1454-1466) zamek bytowski przeszedł w ręce króla polskiego Kazimierza Jagiellończyka i pozostawał wraz z całą ziemią bytowską w rękach dynastii Gryfitów do śmierci ostatniego przedstawiciela dynastii, Bogusława XIV. W pierwszej połowie wieku XVII był letnią rezydencji książęcej. Około 1560 roku rozpoczęło się porządkowanie i przebudowa części zamku. Rozpoczęto m.in. budowę Domu Książęcego oraz Kancelarii Książęcej. Obie budowle z wieżami schodowymi nadały rezydencji książęcej renesansowy charakter.


W latach 1637-1657 zamek wraz z całą ziemią bytowską pozostał we władaniu starostów polskich. Zamek został w dużym stopniu zniszczony przez Szwedów w 1656 roku – wysadzili oni w powietrze Wieżę Prochową i wypalili niemal wszystkie budowle. Na mocy traktatów welawsko - bydgoskich z 1657 roku, przeszedł w takim stanie w ręce elektora brandenburskiego Fryderyka Wilhelma I. Mimo wysiłków nie udało się już nigdy przywrócić zamku do dawnej świetności. Zamek był wykorzystywany jako siedziba sądu i urzędów. Część pomieszczeń zagospodarowano na magazyny. W 1930 roku Niemcy przeznaczyli zamek na ośrodek dla młodzieży, ale prace przerwał wybuch wojny. Zamek w Bytowie zaczął odzyskiwać swoją świetność w latach 60-tych, gdy zapadła decyzja o rozpoczęciu całościowych prac adaptacyjnych. Trwały one ok. 30 lat, gdyż dopiero w 1991 roku w zamku osadzono Muzeum Zachodnio-Kaszubskie. Wcześniej oddano pomieszczenia dla biblioteki a także na cele komercyjne – hotel i restaurację.

W zamku organizowane są niemal przez cały rok liczne imprezy – m.in. Dni Bytowa, Kaszubska Sobota, Jarmark Pomorski. Część ma charakter plenerowy, część (zwłaszcza wydarzenia muzealne) odbywa się w salach zamkowych. Z zamku w Bytowie co roku wyruszają rycerze pod Grunwald, organizowane są też walki rycerzy.