Kociewie

Kociewie jest etniczno-kulturowym regionem we wschodniej części borów Tucholskich. Stolicą Kociewia jest Starogard Gdański, a największym miastem Tczew. Region ten nie ma ściśle określonych granic, a te, którymi dzisiaj się wszyscy posługują ustalone został przez dialektologów głównie na podstawie badań gwary oraz wspólnych cech ludności, która zamieszkuje te tereny. Jednym z największych atutów Kociewia jest niezwykła różnorodność krajobrazu. Na terenie tym znajdują się zarówno płaskie obszary nadwiślańskich nizin, niezwykle malownicze krawędzie doliny Wisły, a także pagórkowate tereny pojezierne skład, których wchodzą liczne kompleksy leśne, a także przełomowe odcinki rzek. W zachodniej części Kociewia dominują lasy, które należą do największego leśnego kompleksu w Polsce, czyli do Borów Tucholskich. Wszystkie rośliny, które rosną na tym terenie chronione są w kilkunastu rezerwatach, dwóch parkach krajobrazowych oraz w dziewięciu obszarach chronionego krajobrazu.

Wśród zwierząt, które żyją na terenie regionu można spotkać między innymi jelenie, sarny, dziki, zające, a także daniele oraz jenoty. Jednym z największych walorów Kociewia są jeziora, których znajduje się tutaj ponad dwieście. Najgłębsze, jezioro Borzechowskie ma aż czterdzieści metrów głębokości. Na terenie Kociewia znajdują się także sztuczne zaporowe zalewy, do których należy zalew Żurski oraz Gródek. Pamiątką po zamieszkujących te tereny plemionach Gotów są dzisiaj wspaniałe kamienne stalle, kurhany, kamienne kręgi oraz menhiry. Na terenie całego Kociewia znajduje się około pięćdziesięciu grodzisk, których pozostałości można podziwiać do dnia dzisiejszego. Dzisiejszego Tczewie, które jest największym miastem Kociewia znajdują się wspaniałe mosty przy budowie, których zastosowano europejskie rozwiązania techniczno- konstrukcyjne. Dzisiaj te niezwykłe mosty stanowią prawdziwy mostowy skansen, który jest jedną z największych atrakcji tego regionu Polski.

W miastach Kociewia można podziwiać doskonale zachowany średniowieczny układ urbanistyczny, a także wspaniałe gotyckie kościoły oraz pozostałości po krzyżackich warowniach, których jest dużo na tym właśnie terenie. Warto zobaczyć także liczne pamiątki po mennonitach, czyli elementy urządzeń hydrotechnicznych, domy oraz przede wszystkim cmentarze, na których znajdują się doskonale zachowane nagrobki.