Słowiński Park Narodowy - historia, najciekawsze miejsca

  • Słowiński Park Narodowy został utworzony w 1967 roku i jest jednym z dwudziestu trzech parków narodowych znajdujących się w naszym kraju. Teren parku obejmuje Mierzeję Łebską, Nizinę Ardeńsko-Łebską oraz morenę czołową z najwyższym punktem na wzgórzu Rowokół.

    Na terenie parku znajduje się także szereg wspaniałych jezior, do których należy między innymi Łebsko, Gardno oraz Jezioro Smołdzińskie. Warto pamiętać o tym, że niezwykłą osobliwością tych przymorskich jezior są okresowe wylewy wody morskie, które mają miejsce podczas silnych sztormów. Przez teren Słowińskiego Parku Narodowego przepływa aż siedem rzek, z których największe to Łeba oraz Łupawa. Warto podkreślić także fakt, że na terenie tego parku utworzonych zostało aż dwanaście ścisłych rezerwatów oraz trzy rezerwaty częściowe.

    W roku 1977 park ten został przez UNESCO zaliczony do Światowych Rezerwatów Biosfery. W 1995 roku Słowiński Park Narodowy został ponadto wpisany na listę terenów chronionych konwencją ramarską. Symbolem tego parku jest mewa. Na terenie parku znajdują się liczne zbiorowiska wydmowe, torfowe, łąkowe oraz leśne. Ponadto można tutaj znaleźć ciągi sukcesyjne, od roślin pionierskich, które pojawiają się przede wszystkim na plażach, aż do typowych nadmorskich borów bażynowych. Ogólnie w parku występuje około 920 gatunków roślin naczyniowych, 165 gatunków mszaków, 500 gatunków glonów oraz 430 gatunków grzybów, z których część objęta jest ścisłą ochroną. Występująca na terenie parku malina moroszka jest ostatnim polodowcowym reliktem, który właśnie tutaj ma największe w Polsce stanowisko. Do roślin chronionych rosnących na terenie parku zalicza się także widłak torfowy, mikołajek nadmorski oraz rosiczka okrągłolistna i storczykowate.

    Najważniejszymi zwierzętami Słowińskiego Parku Narodowego są z cała pewnością ptaki, których sklasyfikowano aż 260 gatunków. W celu ochrony tych wspaniałych zwierząt utworzone zostały ścisłe rezerwaty: Rezerwat Przyrody Gackie i Tarnowskie Lęgi, Klukowe Lęgi, Ciemięskie Błota oraz Gardnieńskie Lęgi. Na bagnach można spotkać między innymi czaple, żurawie oraz bataliony, a na brzegach jezior swoje gniazda zakładają między innymi łabędzie, kaczki, perkozy oraz mewy. W lasach znajdujących się na terenie parku można spotkać także bielika oraz sowę puchacza. W Słowińskim Parku Narodowym żyją także owady, wśród których najwięcej jest rzadkich motyli oraz chrząszczy. Do osobliwości świata zwierzęcego można zaliczyć pojawiające się tutaj czasami foki oraz morświny.

  • « przejdź do wszystkich aktualności